Djeca kao potrošači
Osnovna škola "dr. Vinko Žganec" - Vratišinec
Djeca kao potrošači
Osnovna škola Selnica
Djeca kao potrošači
Područna škola Zebanec
Djeca kao potrošači
Osnovna škola Nedelišće
Djeca kao potrošači
Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Sveti Juraj na Bregu (4. c)
Djeca kao potrošači
Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Sveti Juraj na Bregu
Djeca kao potrošači
Osnovna škola Sveta Marija i područna škola Donji Mihaljevec